شبح‌روشنفکر

روزنوشته‌های فرید ذاکری

شبح‌روشنفکر

روزنوشته‌های فرید ذاکری

شبح‌روشنفکر

روشنفکری عالمی دارد...

آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاوش بابایی» ثبت شده است

باری سوار گُردهٔ مردم نکرده‌ایم خود را به نعمتی گذرا گم نکرده‌ایم
گر در تنور، دست تهی پیش بُرده‌ایم یک جو طمع به حرمت گندم نکرده‌ایم
جنگل، گواه باش، اگر خانه سرد بود یک شاخه از درخت تو هیزم نکرده‌ایم
ما را به جرم آینه‌بودن شکسته‌اند زیرا به روی رنگ، تبسم نکرده‌ایم
دریای شوربخت صبوریم و سال‌ها طوفان کشیده‌ایم و تلاطم نکرده‌ایم
ما بی‌نماز گرچه جهنم خریده‌ایم بی‌آب مانده‌ایم و تیمم نکرده‌ایم