_

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


انرزي سونامي
 
سونامی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/سونامی
Translate this page
امواج کشندی یا آب‌تاز، آبلرزه یا سونامی یکی از پدیده‌های جغرافیایی است. … اثر لغزیدن صخره، یا یک انفجار آتشفشانی یا هر حادثهٔ دیگری که انرژی زیادی دارد ایجاد شود.
انرزي سونامي | آویژه
avijehcenter.ir/انرزي-سونامي/
Translate this page
امواج کشندی یا آب‌تاز، آبلرزه یا سونامی یکی از پدیده‌های جغرافیایی است. … اثر لغزیدن صخره، یا یک انفجار آتشفشانی یا هر حادثهٔ دیگری که انرژی زیادی دارد ایجاد شود …
میگنا – سونامی چیست وچگونه به وجود می اید؟
www.migna.ir/news/2631/سونامی-چیست-وچگونه-وجود-می-اید
Translate this page
بنابراين برخلاف امواج معمولي، انرژي راننده سونامي نه روي سطح آب بلكه از ميان آب حركت مي‌كند. ارتفاع سونامي معمولا تا هنگامي كه به كنار ساحل برسد بيش از يك متر …
[PDF]سونامی و احتمال وقوع آن در ایران
www.ensani.ir/storage/Files/20101101122925-38.pdf
Translate this page
ﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ در دو ﮔﺴﺘﺮه ي ﻣﺤﻠﯽ و. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺮژي ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎ و ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه، ﻋﻤﻖ آب ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن،. ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﻪ …
سونامی | شبکه مدرسه

 NS